معرفی امام دوازدهم
اسم : محمد
نام پدر : حسن
نام مادر : نرجس
لقب : مهدی
کنیه : ابوالقاسم
مدت امامت : بسیار طولانی
تاریخ ولادت : ۱۵ شعبان ۲۵۵هجری قمری

معرفی امام یازدهم
اسم : حسن
نام پدر : علی
نام مادر : حدیث
لقب : عسکری
کنیه : ابومحمد
تعداد فرزندان : ۱پسر
مدت امامت : ۶سال
مدت عمر : ۲۸سال
تاریخ ولادت : ۸ ربیع الثانی ۲۳۲هجری قمری
محل دفن : سامره
قاتل : معتمد
تاریخ شهادت : ۸ ربیع الاول ۲۶۰هجری قمری

معرفی امام دهم
اسم : علی
نام پدر : محمد
نام مادر : سمانه
لقب : هادی
کنیه : ابوالحسن
تعداد فرزندان : ۴پسر و ۱دختر
مدت امامت : ۳۳سال
مدت عمر : ۴۲سال
تاریخ ولادت : ۱۵ ذیحجه ۲۱۲هجری قمری
محل دفن : سامره
قاتل : متوکل
تاریخ شهادت : ۳ رجب ۲۵۴هجری قمری

معرفی امام نهم
اسم : محمد
نام پدر : علی
نام مادر : خیزران
لقب : جواد
کنیه : ابوجعفر
تعداد فرزندان : ۴پسر و ۷دختر
مدت امامت : ۱۷سال
مدت عمر : ۲۵سال
تاریخ ولادت : ۱۰ رجب ۱۹۸هجری قمری
محل دفن : کاظمین
قاتل : معتصم
تاریخ شهادت : آخر ذیقعده ۲۱۹هجری قمری

معرفی امام هِفتم
اسم : علی
نام پدر : موسی
نام مادر : نجمه
لقب : رضا
کنیه : ابوالحسن
تعداد فرزندان : ۱پسر و ۱دختر
مدت امامت : ۲۰سال
مدت عمر : ۵۵سال
تاریخ ولادت : ۱۱ ذیقعده ۱۴۸هجری قمری
محل دفن :مشهد
قاتل :مأمون
تاریخ شهادت : آخرصفر ۲۰۳هجری قمری

معرفی امام هفتم
اسم : موسی
نام پدر : جعفر
نام مادر : حمیده
لقب : کاظم
کنیه : ابوالحسن
تعداد فرزندان : ۱۸پسر و ۱۹دختر
مدت امامت : ۳۵سال
مدت عمر : ۵۵سال
تاریخ ولادت : ۷ صفر ۱۲۸هجری قمری
محل دفن : کاظمین
قاتل : هارون
تاریخ شهادت : ۲۵ رجب ۸۳هجری قمری

معرفی امام ششم
اسم : جعفر
نام پدر : محمد
نام مادر : ام فروه
لقب : صادق
کنیه : ابو عبدلله
تعداد فرزندان : ۷پسر و ۳دختر
مدت امامت : ۲۴سال
مدت عمر : ۶۵سال
تاریخ ولادت : ۱۷ ربیع الاول ۸۳هجری قمری
محل دفن :بقیع
قاتل :منصور
تاریخ شهادت : ۲۵ شوان ۱۴۸هجری قمری

معرفی امام پنجم
اسم : محمد
نام پدر : علی
نام مادر : فاطمه
لقب : باقر
کنیه : ابوجعفر
تعداد فرزندان : ۵پسر و ۲دختر
مدت امامت : ۱۹سال
مدت عمر : ۵۷سال
تاریخ ولادت : اول رجب ۵۹هجری قمری
محل دفن :بقیع
قاتل :ابراهیم
تاریخ شهادت : ۷ذیحجه ۱۱۴هجری قمری

معرفی امام چهارم
اسم : علی
نام پدر : حسین
نام مادر : شهربانو
لقب : زین العابدین
کنیه : ابومحمد
تعداد فرزندان : ۱۱پسر و ۴دختر
مدت امامت : ۳۵سال
مدت عمر : ۵۷سال
تاریخ ولادت : ۱۵جمادی الاول ۳۹هجری قمری
محل دفن :بقیع
قاتل :هشام
تاریخ شهادت : ۲۵محرم ۹۵هجری قمری

معرفی امام سوم
اسم : حسین
نام پدر : علی
نام مادر : فاطمه
لقب : سیدالشهیدا
کنیه : ابوعبدالله
تعداد فرندان : ۴پسر و ۳دختر
مدت امامت : ۱۱سال
مدت عمر : ۵۷سال
تاریخ ولادت : ۳شعبان ۴هجری قمری
محل دفن : کربلا
قاتل : شمر
تاریخ شهات : ۱۰محرم ۶۱هجری قمری

معرفی امام دوم
اسم : حسن
نام پدر : علی
نام مادر : فاطمه
لقب : مجتبی
کنیه : ابو محمد
تعداد فرزندان : ۸پسر و ۷ دختر
مدت امامت : ۱۰ سال
مدت عمر : ۴۷ سال
تاریخ ولادت : ۱۵ رمضان ۳ هجری قمری
محل دفن : بقیع
قاتل : جعده
تاریخ شهادت : ۲۸ صفر ۵۰ هجری قمری

معرفی امام اول
اسم : علی
نام پدر : ابوطالب
نام مادر : فاطمه
لقب : امیرالمومنین
کنیه : ابوالحسن
تعداد فرزندان : ۱۲ پسر و ۱۶ دختر
مدت امامت : ۳۰ سال
مدت عمر : ۶۳ سال
تاریخ ولادت : ۱۳ رجب - ۲۳ سال قبل از هجرت
محل دفن : نجف
قاتل : ابن ملجم
تاریخ شهادت : ۲۱ رمضان ۴۰ هجری قمری

منبع : مسجد شهید بهشتی کاکی |معرفی12 امام
برچسب ها : امام ,ولادت ,امامت ,مادر ,شهادت ,قمریمعرفی ,قمریمعرفی امام ,علینام مادر ,مادر فاطمهلقب ,ابوالحسنتعداد فرزندان ,۵۷سالتاریخ ولادت